Tag: các loại sâm hàn quốc

Tiêu chí phân loại sâm Hàn Quốc

Tiêu chí phân loại sâm Hàn Quốc

Hồng sâm được sản xuất bắng cách hấp, sấy nhân sâm tươi để loại bỏ gần hết nước và độ ẩm trong củ nhân sâm. Quy trình này bao gồm: hấp củ nhân sâm trong 2 giờ, sấy khô liên