Tag: các thành phần đông trùng hạ thảo

Thông tin cần biết của đông trùng hạ thảo

Thông tin cần biết của đông trùng hạ thảo

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh: phần thân sâu non chỉ có tác dụng nuôi dưỡng cọng nấm. Nấm càng phát triển, càng hút hết dinh dưỡng từ sâu non, cuối cùng sâu non chỉ còn lại cái xác