Tag: cách nhận biết trùng thảo

Tìm hiểu phương pháp nhận biết trùng thảo

Tìm hiểu phương pháp nhận biết trùng thảo

Trùng thảo chính hãng bụng 8 đôi bàn chân ở giữa bốn cặp của ký sinh trùng là rất rõ ràng. Phần cỏ phía trên hơi sưng lên, chiều dài lên đến 4 – 7cm, đường kính khoảng 0,3cm. Phần