Tag: cây nhân sâm

Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của nhân sâm

Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của nhân sâm

Quả Nhân sâm mọng nước, hình giống như quả thận, khi chín có màu hồng tươi, một số quả có màu vàng hoặc vàng cam. Bên trong hạt có hai nhân, hạt hình thận, màu trắng vàng hoặc màu xanh