Tag: đông trùng hạ thảo giả

Hướng dẫn cách nhận biết đông trùng hạ thảo thật và giả

Hướng dẫn cách nhận biết đông trùng hạ thảo thật và giả

Khi mở hộp đựng Đông trùng hạ thảo, chúng ta sẽ ngửi ngay thấy mùi giống mùi nấm rơm và mùi tanh của nấm hương rất đậm. Mỗi con Đông trùng hạ thảo đặt gần nhau cũng có thể ngửi