Tag: đông trùng hạ thảo và thận

Vai trò của đông trùng hạ thảo với Thận

Vai trò của đông trùng hạ thảo với Thận

Chú giải thêm:Giáo sư Nguyễn Văn Dương, trong bài Đông trùng hạ thảo (Nguyệt san Y Tế tháng 4, 1996) có nêu ra giả thuyết sau: “Chúng ta biết rằng adenosine là một chất hóa học gồm một phân tử