Tag: mua nhân sâm

Những quan niệm sai lầm về nhân sâm

Những quan niệm sai lầm về nhân sâm

Trên thực tế, nhân sâm không không tự làm cho huyết áp tăng đối với người bình thường. Tuy nhiên đối với bệnh nhân đang bị cao huyết áp không khuyến khích dùng nhân sâm vì có thể khiến bệnh