Tag: nấm núi

Thông tin cần biết về nguồn gốc của Đông trùng hạ thảo

Thông tin cần biết về nguồn gốc của Đông trùng hạ thảo

Những con sâu này có thể đã ăn phải bào tử nấm hoặc chúng mắc bệnh nấm ký sinh từ các lỗ thở. Đến khi sợi nấm phát triển mạnh, chúng xâm nhiễm vào các mô vật chủ, sử dụng