Tag: nhân sâm và hồng sâm

Sự khác nhau của nhân sâm và hồng sâm

Sự khác nhau của nhân sâm và hồng sâm

Sau khi chế biến, màu của Nhân Sâm biến thành màu đỏ sẫm nên gọi là Hồng Sâm (Red ginseng), lúc đó thành phần hóa học đã được biến đổi, tăng hàm lượng saponin từ 18 đến 34 thành phần