Tag: nước ép hồng sâm

Công dụng của cao sâm Hàn Quốc

Công dụng của cao sâm Hàn Quốc

Saponin( Ginsenoside Rg1+Rb1+Rg3) hợp chất được phát hiện trong nhân sâm được cho là có vai trò vô cùng quan trọng, là hợp chất chính đứng sau cho các hiệu quả của hồng sâm Hàn Quốc. Tỷ lệ Saponin trong