Tag: Saponin

Công dụng của Saponin có trong nhân sâm tươi Hàn Quốc

Công dụng của Saponin có trong nhân sâm tươi Hàn Quốc

Nhờ quá trình chế biến sâm thành phần hay chất lượng của nhân sâm cũng thay đổi: dạng nguyên thủy là sâm tươi, bạch sâm hay thái cực sâm thì có 1 số thành phần cao hay thấp, hồng sâm