Tag: sinh lý

Hồng sâm và chứng bất lực ở đàn ông

Hồng sâm và chứng bất lực ở đàn ông

Hồng sâm được bán ở nhiều dạng chế phẩm khác nhau bao gồm dạng kem và viên nén. Theo AAFP, uống 900 mg hồng 3 lần một ngày có thể cải thiện cương dương. Tuy nhiên, AAFP cho biết nam