Tag: thông tin về nhân sâm

5 hiểu sai về nhân sâm Hàn Quốc

5 hiểu sai về nhân sâm Hàn Quốc

Sự tăng cường tuần hoàn máu thường bị hiểu nhầm là sự gia tăng nhiệt độ cơ thể. Nhân sâm Hàn Quốc làm tăng tuần hoàn máu, vì thế làm tăng nhiệt độ trên da nhưng nhiệt độ bên trong