Tag: tìm hiểu các loại nhân sâm

Những loại nhân sâm cần biết

Những loại nhân sâm cần biết

Sâm Hoa Kỳ (Panax Quinquefolium): còn gọi là sâm Bắc Mỹ. năm 1984, nhà nghiên cứu Albert Leung ở Mỹ đã phân biệt hiệu năng giữa sâm Hoa Kỳ và nhân sâm như sau: sâm Hoa Kỳ được coi là