Tag: tìm hiểu nhân sâm cao ly

Những điều cần biết về nhân sâm Cao Ly

Những điều cần biết về nhân sâm Cao Ly

Về hình thức, tùy theo cách sản xuất mà gọi: su (tươi), hong (hồng), và baek (bạch, trắng). Susam để chỉ rễ nhân sâm mới thu hoạch từ các vườn trồng. Vì chứa nhiều nước nên nhân sâm tươi có