Tag: tư vấn bảo quản nấm linh chi

Tư vấn cách bảo quản nấm linh chi

Tư vấn cách bảo quản nấm linh chi

Các chất này tạo nên vị đắng của linh chi. Ngoài ra, các polysaccharides hòa tan trong nước có trọng lượng phân tử lớn, nấm linh chi được bao bọc polysaccharide chitin. Phần lớn chitin rất khó tiêu hoá bởi