Tìm hiểu công dụng của nhân sâm trên hệ thần kinh

Tìm hiểu công dụng của nhân sâm trên hệ thần kinh

Năm 1947, GS. Lazarev đã nghiên cứu và kết luận, nhân sâm có tác dụng làm hưng phấn hệ thần kinh trung ương, dùng với liều điều trị có thể làm đỡ mệt.

Tìm hiểu công dụng của nhân sâm trên hệ thần kinh

Tìm hiểu công dụng của nhân sâm trên hệ thần kinh

Từ xưa tại Trung Quốc, người ta đã biết làm thí nghiệm để kiểm chứng tác dụng làm giảm mệt của nhân sâm.

Lý Thời Trân trong sách “Bản thảo cương mục” (thế kỷ 16) có ghi: cho hai người cùng chạy, một người ngậm nhân sâm, một người không, sau khi chạy độ 3 – 5 dặm, người không ngậm nhân sâm thở mạnh, còn người ngậm nhân sâm bình thường.

Trong các năm 1949 – 1951, tại Nga, GS. Abramova làm thí nghiệm theo phương pháp: cho chuột nhắt lội nước và nhận thấy: nhân sâm có tác dụng làm đỡ mệt.

Năm 1947, GS. Lazarev đã nghiên cứu và kết luận, nhân sâm có tác dụng làm hưng phấn hệ thần kinh trung ương, dùng với liều điều trị có thể làm đỡ mệt.

Năm 1955, Drake theo phương pháp của GS. Zacuxov đã chứng minh, với liều điều trị của nhân sâm có khả năng rút ngắn thời kỳ phản xạ tiềm phục của thần kinh và làm nhanh chuyển động của thần kinh, nhưng liều cao quá có thể gây hiện tượng quá trấn tĩnh.

Theo Nhân sâm Hàn Quốc